Hà Nội

là F1 của BN 962

Hà Nội có thêm ca nghi nhiễm COVID-19 là F1 của bệnh nhân 962

Hà Nội có thêm ca nghi nhiễm COVID-19 là F1 của bệnh nhân 962

Thời sự - 17/08/2020 09:55

SKĐS - Hà Nội đã ghi nhận bệnh nhân COVID-19 thứ 10 trong cộng đồng ( tính từ ngày 29-7 đến nay). Bệnh nhân thứ 10 này là F1 của bệnh nhân 962, là bạn và có tiếp xúc nhưng không mang khẩu trang với bệnh nhân 962 (bệnh nhân thứ 9 của Hà Nội vừa được Bộ Y tế công bố chiều tối ngày 16/8).