Ký ức người thợ từng cắt tóc cho Đại tướng

12-10-2013 2:45 PM | Video

Năm 1996, ông Lê Sử từng cóvinh dự được cắt tóc cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong ký ức của ông, Đại tướng là người nhỏ nhẹ, nhân hậu, hiền từ và rất dễ gần.


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH