Hà Nội

ký sinh trùng sốt rét

Cạnh tranh giữa các loài ký sinh trùng sốt rét

Cạnh tranh giữa các loài ký sinh trùng sốt rét

Bệnh thường gặp - 25/10/2019 07:33

SKĐS - Một nghiên cứu gần đây ở Burkina Faso cho thấy sự biểu hiện triệu chứng lâm sàng của bệnh sốt rét có liên quan đến sự đa dạng di truyền, sự cạnh tranh giữa các loài ký sinh trùng và sự có mặt của các protein bề mặt của merozoite. Trong năm loài ký sinh trùng sốt rét gây bệnh cho người thì Plasmodium falciparum là loài có độc lực cao nhất.