Hà Nội

kỹ năng giao tiếp

Làm thế nào để giao tiếp thấu cảm với mọi người?

Làm thế nào để giao tiếp thấu cảm với mọi người?

Sức khỏe tâm hồn - 08/10/2021 07:11

SKĐS - Tôi tin rằng, lòng trắc ẩn là hạt giống sẵn có trong mỗi chúng ta - đó là niềm vui rất đỗi tự nhiên khi ta trao yêu thương và nhận yêu thương, từ trái tim đến trái tim.