Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khoá XII: Chỉ rõ 5 hạn chế, yếu kém của tình hình KT-XH

21-10-2009 4:07 PM | Thời sự

Ngày 20/10, tại Hà Nội, ngay sau phiên khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đọc Báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2009 và nhiệm vụ năm 2010.

Ngày 20/10, tại Hà Nội, ngay sau phiên khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đọc Báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2009 và nhiệm vụ năm 2010. Đánh giá tình hình kinh tế, xã hội năm 2009 với những nội dung cụ thể đi vào những kết quả đạt được và những tồn tại cần khắc phục.

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại kỳ họp.

Từng bước ngăn chặn được đà suy giảm kinh tế

Thủ tướng cho biết, là một nền kinh tế có độ mở lớn, hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới, khủng hoảng và suy thoái đã tác động nghiêm trọng đến kinh tế nước ta, nhất là xuất khẩu, đầu tư, du lịch. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, tại kỳ họp thứ 5, Chính phủ đã trình và được Quốc hội chấp nhận điều chỉnh mục tiêu tổng quát, trong đó chuyển từ ưu tiên kiềm chế lạm phát sang ưu tiên ngăn chặn suy giảm kinh tế, một số chỉ tiêu cụ thể về kinh tế và ngân sách cũng đã được điều chỉnh.

      Ủy ban Kinh tế của QH cho rằng, thời gian tới, cần nghiên cứu, đánh giá một cách sâu sắc, toàn diện thực trạng kinh tế trên cơ sở phân tích lợi thế so sánh của nền kinh tế; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản; tiếp tục đẩy mạnh công tác đổi mới, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; ban hành định hướng chính sách, quy hoạch chung về thu hút đầu tư nước ngoài của cả nước. Có chính sách, giải pháp cụ thể để vừa tăng sản lượng và giá trị xuất khẩu, vừa phát triển, khai thác tốt thị trường nội địa...

Trên cơ sở kết quả 9 tháng đầu năm và dự kiến mức thực hiện trong các tháng cuối năm, Thủ tướng tin tưởng năm 2009 chúng ta sẽ đạt được mục tiêu bước đầu ngăn chặn được đà suy giảm kinh tế, đạt tốc độ tăng trưởng khá và tăng được nguồn lực đầu tư phát triển; Bảo đảm được ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát; Thực hiện có kết quả việc bảo đảm an sinh xã hội; các lĩnh vực văn hoá, xã hội có bước phát triển mới; Cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm đạt được những kết quả tích cực; Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ ra 5 hạn chế, yếu kém của tình hình kinh tế-xã hội năm 2009. Đó là: Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2009 thấp nhất trong 10 năm gần đây; Các cân đối vĩ mô của nền kinh tế chưa thật vững chắc; Kết cấu hạ tầng, nguồn lực và thể chế kinh tế thị trường chưa có bước cải thiện đáng kể, hiện vẫn là những điểm nghẽn của tăng trưởng; Tác động của suy giảm kinh tế, việc bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội còn nhiều khó khăn; Kết quả cải cách hành chính vẫn còn thấp.

Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế, xã hội năm 2010, Thủ tướng nhấn mạnh phải tập trung mọi nỗ lực phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao hơn năm 2009; nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng cường sự ổn định của kinh tế vĩ mô và ngăn chặn lạm phát cao trở lại; bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện một bước đời sống nhân dân; chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế quốc tế; giữ vững ổn định chính trị-xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ của Kế hoạch 5 năm 2006-2010.

 Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII.

Điều hành chính sách tiền tệ một cách thận trọng, linh hoạt

Trong Báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế - xã hội năm 2009 và nhiệm vụ năm 2010, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH Hà Văn Hiền cũng nêu rõ: Ủy ban Kinh tế cơ bản tán thành với các nội dung nêu trong báo cáo của Chính phủ về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2009. Về một số nhóm giải pháp trọng tâm năm 2010, Ủy ban Kinh tế của QH tán thành với nhiều giải pháp trong báo cáo của Chính phủ, đồng thời nhấn mạnh, cần quan tâm thực hiện một số nhóm giải pháp cơ bản như tiếp tục thực hiện chính sách kích thích kinh tế một cách hợp lý, có sự điều chỉnh thích hợp cả về phương thức và đối tượng theo hướng tập trung cho các mục tiêu trung và dài hạn... Ủy ban Kinh tế đề nghị cần điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa một cách thận trọng, linh hoạt với các giải pháp hướng tới cân bằng cán cân thanh toán, duy trì lãi suất và tỷ giá hợp lý để đẩy mạnh sản xuất, khuyến khích xuất khẩu và duy trì dư nợ Chính phủ trong giới hạn an toàn, có tính đến mục tiêu dài hạn.

Trong ngày họp đầu tiên, Quốc hội cũng đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới QH tại kỳ họp và các báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2009, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2010, Tờ trình dư án Luật thuế tài nguyên.

Hạ Hiền


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH