Hà Nội

Kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người thụ hưởng

25-03-2021 10:56 PM | Xã hội

SKĐS - Ông Dương Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ, Chăm sóc khách hàng của BHXH Việt Nam cho biết, 2 tháng đầu năm 2021, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, kéo dài đã tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm của người lao động; gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành BHXH Việt Nam, đặc biệt là trong công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

Tuy nhiên, toàn ngành BHXH Việt Nam đã tích cực, chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo quyền lợi của người tham gia...

Ước tính đến ngày 28/2, toàn ngành BHXH Việt Nam đã giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BH thất nghiệp như sau: Số người giải quyết hưởng mới BHXH là 1.564.624 người, trong đó số người hưởng hằng tháng là 11.510 người; hưởng BHXH 1 lần là 110.525 người; hưởng chế độ ốm đau là 1.151.761 người; hưởng chế độ thai sản là 237.050 người...  Số người giải quyết hưởng mới BHTN là 82.137 người.

Về thực hiện chính sách BHYT, để đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT trong thời gian phòng chống dịch COVID-19, BHXH Việt Nam đã tiếp tục tích cực tham mưu với Bộ, ngành hướng dẫn và tạo điều kiện tốt nhất cho người tham gia BHYT. Theo đó, việc KCB BHYT cho người tham gia vẫn được đảm bảo và không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Ước đến ngày 28/2/2021, số lượt người KCB BHYT trên cả nước là 24.710.139 người.

86,5 triệu người tham gia BHYT

BHXH Việt Nam đã chủ động giao chỉ tiêu phấn đấu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2021 cho BHXH các tỉnh, thành phố; chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành báo cáo, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương về chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2021; tiếp tục phân loại đối tượng tiềm năng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để phối hợp với các tổ chức đoàn thể, xã hội, đại lý thu tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia mới.

Kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người thụ hưởngBộ phận “một cửa” BHXH tỉnh Hưng Yên tiếp nhận và giải quyết chế độ cho người thụ hưởng.

Theo đó, ước đến hết ngày 28/2/2021, số người tham gia BHXH là 16,23 triệu người (đạt 32,58% lực lượng lao động trong độ tuổi), trong đó có: 14,98 triệu người tham gia BHXH bắt buộc và 1,05 triệu người tham gia BHXH tự nguyện. Số người tham gia BHYT là 86,5 triệu người (đạt tỷ lệ bao phủ 88,65% dân số). Mặt khác, tình trạng nợ đọng, chậm đóng BHXH, BHYT còn khá phổ biến, với tổng số tiền nợ trong cả nước khoảng 46.297 tỷ đồng. Việc xử lý đối với đơn vị, doanh nghiệp phá sản, giải thể, chủ bỏ trốn, ngừng hoạt động... vẫn còn khó khăn, vướng mắc.

Ngay từ những ngày đầu năm, nhằm tạo điều kiện cho người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH, BHXH Việt Nam đã thực hiện cấp kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1, tháng 2/2021 cho BHXH các tỉnh, thành phố vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1/2021.

Đặc biệt, để tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, với mục tiêu đảm bảo kịp thời, đầy đủ quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH 13 tỉnh, thành phố có diễn biến dịch bệnh COVID-19 phức tạp thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 3, tháng 4/2021 vào cùng một kỳ chi trả của tháng 3; đối với khu vực, địa bàn đang bị phong tỏa, xây dựng phương án tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng.

Nỗ lực cắt giảm thủ tục hành chính

Toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tích hợp, cung cấp thêm các dịch vụ công của ngành trên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Hoàn thiện, bổ sung các tính năng, tiện ích mới cho ứng dụng VssID - BHXH số nhằm mang lại thuận lợi tối đa cho người sử dụng; đồng thời, triển khai rộng rãi việc hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người lao động, người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng trên toàn quốc.

Đẩy mạnh kết nối, trao đổi, chia sẻ dữ liệu với các Bộ, ngành; triển khai thực hiện việc kết nối kỹ thuật để khai thác, chia sẻ dữ liệu căn cước công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Bộ Công an để quản lý người tham gia BHXH, BHTN, BHYT...

Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm các thủ tục hành chính (TTHC). Theo đó, ngày 25/2/2021, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 222/QĐ-BHXH về việc công bố TTHC được thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam, tiếp tục cắt giảm từ 27 TTHC xuống còn 25 TTHC.

 


Thái Bình
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH