Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận giải thưởng về công nghệ thông tin,Hội nghị ASSA 35,giải thưởng công nghệ thông tin,BHXH Việt Nam,Trần Đình Liệu

Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận giải thưởng về công nghệ thông tin tại Hội nghị ASSA 35

SKĐS - Tại Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN lần thứ 35 (ASSA 35) diễn ra tại Nha Trang- Khánh Hòa từ ngày 18-20/9, Ban tổ chức Hội nghị ASSA 35 đã trao giải thưởng với 8 hạng mục cho 17 tổ chức thành viên. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vinh dự được nhận giải thưởng về ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả.