lái xe,giáo viên dạy lái xe ô tô,giáo viên,lái xe ô tô

Giáo viên dạy lái xe ô tô phải đáp ứng những điều kiện gì?

SKĐS - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 138/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.