Hà Nội

Kinh nghiệm của Thái Nguyên

15-11-2012 11:04 AM | Thời sự

Là trung tâm của khu vực miền núi phía Bắc, có 9 đơn vị huyện, thành, thị và 180 xã, phường, thị trấn, địa hình đi lại khó khăn, năm 2009, theo điều tra, Thái Nguyên có tỉ lệ nam giới hút thuốc lá khá cao.

(SKDS) - Là trung tâm của khu vực miền núi phía Bắc, có 9 đơn vị huyện, thành, thị và 180 xã, phường, thị trấn, địa hình đi lại khó khăn, năm 2009, theo điều tra, Thái Nguyên có tỉ lệ nam giới hút thuốc lá khá cao.

Để bảo vệ sức khỏe của người dân nói chung, từ năm 2010, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc, tổng số đơn vị tham gia xây dựng mô hình là 149 gồm 33 đơn vị khối y tế trực thuộc Sở Y tế; 50 đơn vị cơ quan hành chính cấp tỉnh và 9 UBND huyện, thành, thị; 66 đơn vị trường học (32 trường THPT, 19 thành viên ĐH Thái Nguyên, 15 trường cao đẳng và trung học dạy nghề).

Mục tiêu đặt ra là vận động, tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá cấp tỉnh; xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc kiểu mẫu cấp tỉnh. Ở mục tiêu sau, Thái Nguyên đã tập huấn về phương pháp lập kế hoạch và tác hại thuốc lá, kỹ năng tư vấn và điều trị cai nghiện thuốc cho hàng trăm lượt bác sĩ, cán bộ, giáo viên... Đặc biệt, Thái Nguyên xây dựng được nhóm nòng cốt tự giám sát để giám sát 100% các đơn vị tham gia mô hình. Năm 2011, các hoạt động giám sát tiếp tục được triển khai từ quý II đến quý IV, đạt 87% so với kế hoạch.
 
Để hoạt động của nhóm nòng cốt đạt hiệu quả, định kỳ 1 lần/quý các hoạt động được rà soát và định hướng các hoạt động của quý tiếp theo, đồng thời thu thập thông tin tồn tại vướng mắc của 3 khối trong quá trình triển khai mô hình môi trường không khói thuốc để xin ý kiến chỉ đạo kịp thời của Ban Chỉ đạo tỉnh cũng như Văn phòng Phòng, chống tác hại thuốc lá Bộ Y tế (Vinacosh).
 
Đến nay, vì tính hiệu quả trong bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, mô hình môi trường không khói thuốc được nhân rộng ở Thái Nguyên. Theo đó, Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo thống nhất từ tỉnh, phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, tổ chức đoàn thể để tuyên truyền về phòng, chống tác hại thuốc lá và tuyên truyền phổ biến Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá. Lãnh đạo các đơn vị, ban ngành, tổ chức đoàn thể chỉ đạo hoạt động duy trì mô hình môi trường không khói thuốc tại đơn vị và triển khai nhân rộng tới các đơn vị trực thuộc ngành.
 
Tổ chức giới thiệu chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mô hình với các cơ quan, ngành khác. Hằng năm, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch dành nguồn lực tài chính cần thiết cho công tác phòng, chống tác hại thuốc lá theo quy định.

Thanh Mai


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn