Kinh Bắc

Ngày Tết, về Kinh Bắc chơi trò Chạy Ró làng Guột

Ngày Tết, về Kinh Bắc chơi trò Chạy Ró làng Guột

Văn hóa – Giải trí - 23/01/2023 12:46

SKĐS - Chạy Ró là trò chơi mà tất cả mọi người từ ông bà cao tuổi, thanh niên, phụ nữ, trẻ em, du khách đều có thể tham gia. Đây là trò chơi dân gian có trong các dịp lễ Tết, thể hiện quyền bình đẳng, sự sáng tạo của con người thông qua các trang phục được đặt trong mỗi chiếc ró.