kính áp tròng ban đêm

Ai có thể sử dụng kính áp tròng ban đêm?

Ai có thể sử dụng kính áp tròng ban đêm?

Phòng mạch online - 22/04/2021 10:00

SKĐS - Tôi nghe nói có loại kính áp tròng ban đêm để không cần dùng kính ban ngày. Xin hỏi tôi có dùng được không?