kiên trì thực hiện nghiêm 5K

Nguy cơ dịch bệnh COVID-19 rất cao ở cả bên ngoài lẫn trong nước, kiên trì thực hiện nghiêm 5K

Nguy cơ dịch bệnh COVID-19 rất cao ở cả bên ngoài lẫn trong nước, kiên trì thực hiện nghiêm 5K

Tin nóng y tế - 27/04/2021 23:46

SKĐS - Nguy cơ dịch bệnh COVID-19 rất cao không chỉ từ nguồn xâm nhập mà ngay cả ở trong nước. Chúng ta không thể để một cá nhân, một bệnh viện hay một nhà máy… thực hiện không nghiêm, để xảy ra dịch bệnh, làm ảnh hưởng đến cả nước.