Kiên quyết ngăn chặn gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế

23-06-2014 8:26 PM | Thời sự

SKĐS - Giám đốc các bệnh viện cần tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác lập hồ sơ bệnh án, kê đơn, cấp thuốc bảo hiểm y tế, không để xảy ra tình trạng lập hồ sơ bệnh án khống, kê đơn khống để chiếm dụng tiền của quỹ bảo hiểm y tế.

Kiên quyết ngăn chặn hành vi gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế

*Các bệnh viện phải công khai giá dịch vụ y tế được phê duyệt tại nơi thanh toán

Giám đốc các bệnh viện cần tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác lập hồ sơ bệnh án, kê đơn, cấp thuốc bảo hiểm y tế, không để xảy ra tình trạng lập hồ sơ bệnh án khống, kê đơn khống để chiếm dụng tiền của quỹ bảo hiểm y tế

Đây là một trong những nội dung quan trọng của Chỉ thị số 06/CT-BYT về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa ký ban hành

Chỉ thị nêu rõ, trong những năm qua, đặc biệt là sau khi Luật Bảo hiểm y tế có hiệu lực, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong toàn ngành đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đổi mới cơ chế tài chính, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh bảo hiểm y tế, góp phần từng bước thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.

Tuy nhiên, Chỉ thị này cũng cho hay, thời gian gần đây qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan bảo vệ pháp luật đã phát hiện và xử lý một số cá nhân có hành vi gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, gây hậu quả xấu, ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh, uy tín của ngành y tế và cơ quan bảo hiểm xã hội.

 

Người dân làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế

Người dân làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế

Để kịp thời ngăn chặn hành vi gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế và phát huy hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố, người có trách nhiệm phụ trách về công tác y tế của các bộ, ngành tăng cường công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế; công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế.

Đồng thời, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác khám chữa bệnh; đấu thầu, cung ứng, quản lý và sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong tỉnh; phòng ngừa và kịp thời phát hiện các hành vi gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bảo hiểm y tế theo quy định của Chính phủ.

Chỉ thị của Bộ Y tế về vấn đề này cũng nhấn mạnh, giám đốc bệnh viện, viện có giường bệnh, cơ sở khám chữa bệnh các tuyến chủ động kiểm tra và triển khai các biện pháp nhằm thực hiện tốt việc khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh bảo hiểm y tế. Trong đó, đặc biệt lưu ý kiểm tra các bảng kê chi phí khám, chữa bệnh của người bệnh bảo đảm tính chính xác và các bảng kê chi phí phải có chữ ký xác nhận của người bệnh theo đúng quy định; kiểm tra và bàn giao ngay cho cơ quan Bảo hiểm xã hội số lượng thẻ bảo hiểm y tế do người bệnh bỏ lại, thẻ của người bệnh đã tử vong, thẻ không có người nhận.

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện phải công khai Bảng giá dịch vụ y tế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại nơi thanh toán. Bảng giá dịch vụ y tế phải rõ ràng, dễ đọc, dễ thấy và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải kịp thời giải đáp những thắc mắc của người bệnh liên quan đến giá dịch vụ y tế.

Công khai giá dịch vụ y tế tại BVĐK huyện Thủy Nguyên- Hải Phòng         Ảnh: N.Khuê

Công khai giá dịch vụ y tế tại BVĐK huyện Thủy Nguyên- Hải Phòng Ảnh: N.Khuê

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong khám bệnh, chữa bệnh; bảo đảm công khai, minh bạch các danh mục dịch vụ y tế và giá các dịch vụ y tế, kịp thời phát hiện những sai sót, trùng lặp trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để chấn chỉnh, xử lý.

 

Cũng taị Chỉ thị này, Bộ Y tế nhấn mạnh Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Thủ trưởng Y tế các bộ, ngành, Giám đốc bệnh viện, viện có giường bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra sai phạm trong đơn vị, lĩnh vực công tác được giao quản lý, phụ trách.

Thái Bình

 

 


Ý kiến của bạn