Kiến nghị xử lý hơn 4.500 tỷ đồng nợ đọng ngân sách

28-10-2014 5:08 PM | Thời sự

Ngày 28/10, Kiểm toán Nhà nước cho biết, trong 9 tháng đầu năm, cơ quan này đã thực hiện kiểm toán, kiểm toán chuyên đề và kiến nghị xử lý tài chính tổng cộng 9.682,6 tỷ đồng,

Ngày 28/10, Kiểm toán Nhà nước cho biết, trong 9 tháng đầu năm, cơ quan này đã thực hiện kiểm toán, kiểm toán chuyên đề và kiến nghị xử lý tài chính tổng cộng 9.682,6 tỷ đồng, gần bằng số thực hiện kiến nghị của cả năm 2013. Trong đó, kiến nghị tăng thu các khoản thuế, phí cho ngân sách hơn 2.257 tỷ đồng. Cơ quan này cũng đề nghị xử lý các khoản nợ đọng, cho vay tạm ứng, ghi thu - ghi chi của ngân sách tổng cộng 4.528 tỷ đồng. Tình trạng vượt rào chi ngân sách cho các khoản kinh phí thường xuyên cũng được Kiểm toán Nhà nước nhắc phải giảm với số tiền 311 tỷ đồng. Mức giảm chi đầu tư xây dựng cũng bị kiến nghị với tổng cộng hơn 731 tỷ đồng. Cùng đó, Kiểm toán Nhà nước đã chuyển một hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan điều tra; cung cấp 14 bộ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để phục vụ điều tra, kiểm tra, giám sát.

T. Quyên


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH