Hà Nội

kiểm tra sức khoẻ định kỳ

Cuối năm - thời điểm “vàng" để kiểm tra sức khoẻ

Cuối năm - thời điểm “vàng" để kiểm tra sức khoẻ

Y học 360 - 23/12/2019 14:13

SKĐS - Cuối năm ai cũng bận rộn với công việc. Tuy nhiên thời điểm này chúng ta nên dành thời gian để “lắng nghe” cơ thể mình, kịp thời có những thay đổi để có sức khỏe tốt nhất trong năm mới.