Hà Nội

kiểm soát tăng đường huyết

Kiểm soát tăng đường huyết do dùng corticoid

Kiểm soát tăng đường huyết do dùng corticoid

Thông tin dược học - 05/11/2018 09:30

SKĐS - Corticoid là loại thuốc cần thiết trong điều trị một số bệnh nhưng lại là con dao hai lưỡi mà lưỡi nào cũng sắc.