kiểm định viên quân sự

Cục Đăng kiểm Việt Nam bắt đầu tiếp nhận 40 kiểm định viên quân sự

Cục Đăng kiểm Việt Nam bắt đầu tiếp nhận 40 kiểm định viên quân sự

Xã hội - 18/03/2023 19:17

Các đăng kiểm viên quân sự của Bộ Quốc phòng sẽ được phân công về các trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để nhanh chóng hỗ trợ công tác kiểm định xe cơ giới.