Kiểm điểm 8 chủ tịch tỉnh báo cáo sai thiệt hại do thiên tai

01-03-2012 9:20 AM | Thời sự

Báo cáo sai thiệt hại năm 2009, phân bổ kinh phí chậm, sử dụng sai mục đích, không đúng quy định, hỗ trợ sai đối tượng... Chủ tịch UBND 8 tỉnh vừa bị Thủ tướng yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Báo cáo sai thiệt hại năm 2009, phân bổ kinh phí chậm, sử dụng sai mục đích, không đúng quy định, hỗ trợ sai đối tượng... Chủ tịch UBND 8 tỉnh vừa bị Thủ tướng yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan đã đưa ra báo cáo về kết quả thanh tra việc phân bổ và sử dụng kinh phí dự phòng ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh năm 2009 tại 8 tỉnh: Bình Định, Hà Giang, Lai Châu, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thanh Hóa.

Theo đó, Chính phủ đã khẩn trương sử dụng ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnhkịp thời, hiệu quả, góp phần khôi phục và phát triển sản xuất, bảo đảm bảo đời sống nhân dân bị thiên tai, dịch bệnh. Tuy nhiên, việc bố trí, sử dụng ở một số địa phương chưa thực sự tiết kiệm, hiệu quả và đúng mục đích.

Một số địa phương đánh giá, tổng hợp thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh chưa chính xác, đưa vào cả người không thuộc diện được ngân sách trung ương hỗ trợ. Kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ chưa đáp ứng đủ so với đề nghị của các tỉnh để khắc phục hậu quả thiên tai nhưng Quảng Nam, Phú Yên vẫn không sử dụng hết.
 Trong cơn bão số 9 năm 2009, vùng Tân Thành - Hữu Lộc (Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình) bị lũ cô lập hoàn toàn. Nhiều người dân cưu mang nhau trong ngôi nhà nhỏ. Ảnh:Xuân Quang.
Thậm chí, có những địa phương khi báo cáo đề xuất với Thủ tướng là cần phải được hỗ trợ ngay nhưng khi được hỗ trợ thì không thực hiện kịp thời, phân bổ chậm trễ, không đúng mục đích và sai đối tượng như Phú Yên, Quảng Nam, Hà Giang, Lai Châu, Nghệ An, Quảng Ngãi, Bình Định.

Tỷ lệ giải ngân kinh phí được hỗ trợ đạt thấp, cuối tháng 6/2010, kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2009 của 8 tỉnh được thanh tra mới giải ngân được hơn 55%. Việc sử dụng và quyết toán kinh phí tại Quảng Nam, Phú Yên, Bình Định, Hà Giang, Thanh Hóa không đúng quy định.

Để chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của địa phương, ngày 29/2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Chủ tịch UBND 8 tỉnh Bình Định, Hà Giang, Lai Châu, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thanh Hóa nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm vì báo cáo không đúng thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra; phân bổ kinh phí chậm; sử dụng kinh phí trợ sai mục đích, không đúng đối tượng...

Đồng thời, Thủ tướng chỉ đạo thu hồi về ngân sách trung ương các khoản kinh phí được các địa phương bố trí, phân bổ, sử dụng không đúng mục đích. Trường hợp xảy ra sai phạm hoặc thực hiện không đúng quy định thì phải báo cáo các bộ, cơ quan liên quan để báo cáo Thủ tướng.

Người đứng đầu Chính phủ cũng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng quy định về tiêu chí đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra; và xác định rõ trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh trong việc báo cáo, đánh giá thiệt hại...
 
Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH