Kí sinh trùng

Dùng ve sầu làm thực phẩm dễ rước họa cho sức khỏe

Dùng ve sầu làm thực phẩm dễ rước họa cho sức khỏe

Y tế - 12/05/2023 12:58

SKĐS - Do thời gian sinh sống chủ yếu dưới lòng đất, ve sầu dễ nhiễm các loại nấm độc ký sinh. Việc khai thác ve sầu làm thức ăn dễ nhiễm nấm độc.