khuyết sẹo mổ lấy thai

Khuyết sẹo mổ lấy thai điều trị thế nào?

Khuyết sẹo mổ lấy thai điều trị thế nào?

Bệnh phụ nữ - 09/12/2022 13:41

SKĐS - Khuyết sẹo mổ lấy thai hay khuyết sẹo do vết mổ cũ để lại gây ra nhiều hậu quả cho người bệnh như viêm nhiễm, vô sinh… Việc mổ nội soi xử lý khuyết sẹo mổ lấy thai có thể giúp người bệnh cải thiện tình trạng vô sinh thứ phát do khuyết sẹo mổ lấy thai gây ra.