khu cách ly covid-19

Những chiến binh áo xanh trong khu cách ly

Những chiến binh áo xanh trong khu cách ly

Blog thầy thuốc - 26/07/2021 15:31

SKĐS - 15 năm công tác tại khoa Bệnh nhiệt đới, BSCKII. Trần Kim Anh và các đồng nghiệp đã quá quen với các loại dịch bệnh.