không vì vắc xin mà chúng ta chủ quan

Thủ tướng: Thực hiện chiến lược “vắc xin + 5K”, không vì vắc xin mà chúng ta chủ quan

Thủ tướng: Thực hiện chiến lược “vắc xin + 5K”, không vì vắc xin mà chúng ta chủ quan

Thời sự - 24/02/2021 15:06

SKĐS - Nêu rõ tinh thần là bao phủ vắc xin cho người dân Việt Nam nhưng không thể ngay một lúc tiêm vắc xin cho tất cả 100 triệu người nên phải có thứ tự ưu tiên, Thủ tướng nhấn mạnh việc thực hiện chiến lược “vắc xin+ 5K”, không vì vắc xin mà chúng ta chủ quan; đồng thời, phải có ngay quy chế giữa các bộ để lưu thông hàng hóa bình thường với vùng có dịch.