không kiểm soát

Khắc phục hắt hơi không kiểm soát

Khắc phục hắt hơi không kiểm soát

Phòng mạch online - 21/06/2018 14:10

SKĐS - Tôi 43 tuổi, cứ thay đổi thời tiết là bị hắt hơi. Hắt hơi liên tục làm phiền toái đến cuộc sống. Vậy xin hỏi quý báo tôi mắc bệnh gì? Có cách nào khắc phục không?