Hà Nội

Không gục ngã

Dịch giả Nguyễn Bích Lan, cô gái 'không gục ngã'

Dịch giả Nguyễn Bích Lan, cô gái 'không gục ngã'

Văn hóa – Giải trí - 19/07/2021 16:02

SKĐS - Dịch giả Nguyễn Bích Lan, cô gái được biết đến với tập tự truyện “Không gục ngã” vừa ra mắt tập sách “Sống trong chờ đợi” (NXB Phụ nữ Việt Nam)