khoản đông hoa

Khoản đông hoa - thuốc nhuận phế, chỉ khái, hóa đàm

Khoản đông hoa - thuốc nhuận phế, chỉ khái, hóa đàm

Thầy giỏi – thuốc hay - 24/08/2018 11:19

SKĐS - Theo Đông y, khoản đông hoa vị cay, tính ôn; vào kinh phế. Có tác dụng nhuận phế, giáng khí, chỉ khái, hóa đàm.