khí thở

Có thể lấy mẫu ADN người từ dấu chân trên cát, khí thở và trong nước

Có thể lấy mẫu ADN người từ dấu chân trên cát, khí thở và trong nước

Đời sống - 16/05/2023 21:54

SKĐS - Trong thí nghiệm, các nhà khoa học Đại học Florida lấy mẫu ADN của con người từ khí thở ra, dấu chân trên cát biển hay trong nước. Giải trình tự gene mẫu ADN thu thập được thậm chí còn có thể xác định biến thể di truyền liên quan tới chủng tộc, hay bệnh tật như tự kỷ, tiểu đường và bệnh tim.