khí huyết

Quan niệm và giải pháp cải thiện bệnh lý về khí huyết theo y học cổ truyền

Quan niệm và giải pháp cải thiện bệnh lý về khí huyết theo y học cổ truyền

Chữa bệnh không dùng thuốc - 27/10/2019 07:04

SKĐS - Theo Y học cổ truyền “khí huyết lưu thông, tinh thần thoải mái đó là sức khỏe” nên khí huyết là vật chất cơ bản nhất của sự sống. Mọi vấn đề sức khỏe, đều liên quan đến khí huyết, mọi bệnh tật đều do khí huyết mà ra.