khí hậu với sức khỏe con người

Thiên nhân, khí hậu với sức khỏe con người

Thiên nhân, khí hậu với sức khỏe con người

Thầy giỏi – thuốc hay - 19/01/2019 19:26

SKĐS - Người xưa cho rằng: Sự khác nhau giữa thủy, thổ, tập quán, sinh hoạt, thể chất và bệnh tật có liên quan đến sự biến hóa khí hậu của từng vùng.