KHHGĐ

Yên Bái: Hướng đến tỷ suất sinh toàn tỉnh đạt 2,15 con/phụ nữ đến năm 2030

Yên Bái: Hướng đến tỷ suất sinh toàn tỉnh đạt 2,15 con/phụ nữ đến năm 2030

Thời sự - 28/12/2021 17:42

SKĐS - Công tác DS - KHHGĐ tỉnh Yên Bái xác định mục tiêu cụ thể đó là, giai đoạn 2026 – 2030 duy trì mức sinh thay thế tổng tỷ suất sinh trên địa bàn toàn tỉnh đạt 2,15 con/phụ nữ, quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 900.000 người.