kháng virus acyclovir

Sự thận trọng cần thiết khi dùng kháng virus acyclovir

Sự thận trọng cần thiết khi dùng kháng virus acyclovir

Thông tin dược học - 24/04/2019 10:06

SKĐS - Acyclovir có tác dụng chọn lọc trên tế bào nhiễm herpes virus. Khi vào cơ thể nó chuyển thành dạng monophosphat-acyclovir nhờ enzym của virus, sau đó chuyển thành dạng triphopsphat-acyclovir nhờ các enzym khác của tế bào.