kháng thể ngừa COVID-19

Hơn 98% người dân TP.HCM có kháng thể ngừa COVID-19

Hơn 98% người dân TP.HCM có kháng thể ngừa COVID-19

COVID-19 - 28/11/2022 11:45

SKĐS - Một nghiên cứu khảo sát mức độ miễn dịch cộng đồng trên 839 mẫu huyết thanh của người dân TP.HCM chỉ ra, hơn 98% có kháng thể ngừa COVID-19.