kháng thể mới

Hỗn hợp kháng thể mới giảm 70% nguy cơ tử vong và nhập viện do COVID-19

Hỗn hợp kháng thể mới giảm 70% nguy cơ tử vong và nhập viện do COVID-19

Thông tin dược học - 07/04/2021 15:53

Các nhà nghiên cứu đã cô lập các kháng thể từ những bệnh nhân đang hồi phục và xác định những kháng thể này có khả năng “trung hòa” tốt nhất với virus bằng cách liên kết với nó và ngăn không cho nó tái tạo. Các kháng thể này còn làm giảm nguy cơ nhập viện và tử vong do COVID-19.