Khẩn trương hoàn thành báo cáo để trình Thủ tướng

04-08-2010 10:47 PM | Tin nóng y tế

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến về cơ chế, chính sách đối với dự án đầu tư sản xuất nguyên liệu kháng sinh. Theo đó, trước 22/8/2010, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Công ty cổ phần Dược phẩm Ampharco-USA khẩn trương hoàn thành báo cáo Dự án đầu tư sản xuất nguyên liệu kháng sinh để trình Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến về cơ chế, chính sách đối với dự án đầu tư sản xuất nguyên liệu kháng sinh. Theo đó, trước 22/8/2010, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Công ty cổ phần Dược phẩm Ampharco-USA khẩn trương hoàn thành báo cáo Dự án đầu tư sản xuất nguyên liệu kháng sinh để trình Thủ tướng Chính phủ. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu Bộ Công thương chủ trì, cùng các Bộ: Tài chính, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar tính toán chi tiết, trên cơ sở đó đề xuất cơ chế, chính sách, mức hỗ trợ cụ thể trình Thủ tướng trước 22/8/2010.

Hiện nay nhu cầu sử dụng hoạt chất kháng sinh là rất lớn, tuy nhiên trong nước hiện mới chỉ có 4 - 5 dự án nghiên cứu triển khai sản xuất 11 loại hoạt chất này.
PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH