Khản tiếng - Coi chừng bệnh trọng

Khản tiếng - Coi chừng bệnh trọng

Khản tiếng - Coi chừng bệnh trọng

Bệnh thường gặp - 14/05/2019 10:38

SKĐS - Khản tiếng, mất giọng trong một thời gian ngắn đôi khi chỉ là bệnh viêm thanh quản thông thường, tuy vậy, khi khản tiếng, mất giọng kéo dài coi chừng thanh quản bị trọng bệnh.