Khám chữa bệnh trái tuyến, vượt tuyến cao

29-03-2012 1:23 PM | Tin nóng y tế

Tình trạng khám chữa bệnh trái tuyến, vượt tuyến tiếp tục tăng làm giảm hiệu quả sử dụng quỹ BHYT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Tình trạng khám chữa bệnh trái tuyến, vượt tuyến tiếp tục tăng làm giảm hiệu quả sử dụng quỹ BHYT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Theo báo cáo của BHXH Vĩnh Long, năm 2011, tỉnh Vĩnh Long bội chi quỹ khám chữa bệnh BHYT 13,4 tỉ đồng, trong đó vượt trần thanh toán tuyến 2 là 4,1 tỉ đồng. Tần suất sử dụng thẻ BHYT trong năm là 3,83 lần, riêng đối tượng tự nguyện nhân dân có tần suất sử dụng thẻ trong năm 7,38 lần với tổng chi phí khám chữa bệnh chiếm trên 43,07% trong tổng chi phí khám chữa bệnh của các nhóm đối tượng, tình trạng khám chữa bệnh vượt tuyến, trái tuyến tăng cao.
 
 Ảnh minh họa (nguồn Internet).
Để chấn chỉnh tình trạng này, BHXH Vĩnh Long kết hợp với các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường biện pháp kiểm soát việc khám chữa bệnh vượt tuyến, trái tuyến, tập trung kiểm tra tại các cơ sở ngoài công lập... Bên cạnh đó, Vĩnh Long tiếp tục mở rộng công tác tuyên truyền thực hiện chính sách BHYT tại 22 xã điểm xây dựng nông thôn mới, vận động mở rộng độ bao phủ BHYT toàn dân từ 55,7% lên 70%.     
Kim Phượng

Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH