Hà Nội

Khai thác thuận lợi, cơ hội cho phát triển

07-01-2009 3:59 PM | Thời sự

Tại cuộc giao ban báo chí định kỳ Bộ Thông tin - Truyền thông đầu tuần qua, Văn phòng Chính phủ đã cung cấp cho các cơ quan thông tin báo chí bản Văn kiện của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng với nhan đề “Phát huy sức mạnh tổng hợp, nỗ lực phấn đấu ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội”.

Tại cuộc giao ban báo chí định kỳ Bộ Thông tin - Truyền thông đầu tuần qua, Văn phòng Chính phủ đã cung cấp cho các cơ quan thông tin báo chí bản Văn kiện của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng với nhan đề “Phát huy sức mạnh tổng hợp, nỗ lực phấn đấu ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội”. Giới báo chí truyền thông đại chúng trân trọng coi đây là Thông điệp đầu năm 2009 của Chính phủ đối với toàn dân về quyết tâm của cơ quan hành pháp tối cao với những quyết sách tối ưu khả thi để thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành TW Đảng và Nghị quyết của Quốc hội đối với kinh tế đất nước trong năm 2009.

Năm 2009, kinh tế Việt Nam vẫn cần kiềm chế lạm phát, ổn định và tăng trưởng. 
Như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đăng đàn tại Kỳ họp thứ 4 - Quốc hội Khóa XII cuối năm 2008 về tình hình kinh tế đất nước bước vào năm 2009: “Chính phủ xác định nhiệm vụ là rất nặng nề, thách thức khó khăn là hết sức gay gắt, nhưng thời cơ, thuận lợi và tiềm năng phát triển của nước ta còn rất lớn và cơ bản”.

Với bản Thông điệp đầu năm này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phân tích rõ: Khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu gây khó khăn, thách thức cho nền kinh tế nước ta, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể khai thác không ít những thuận lợi, cơ hội cho phát triển, đó là 6 yếu tố cơ bản sau đây:

Một là: Môi trường chính trị - xã hội nước ta ổn định với thể chế kinh tế thị trường ngày càng hoàn thiện. Hai là: Năm 2008 trong khó khăn, kinh tế nước ta vẫn đạt mức tăng trưởng khá với GDP 6,23% và tiềm năng tăng trưởng còn lớn. Ba là: Thị trường nội địa vẫn đang có nhu cầu rất đa dạng về hàng hóa và dịch vụ. Bốn là: Nguồn vốn trong dân và năng lực sản xuất, chế tạo, thi công công trình còn nhiều chưa được huy động hết. Năm là: Giá vật tư, nguyên liệu, công nghệ và máy móc, thiết bị trên thị trường thế giới đang xuống thấp, trong khi nhu cầu đầu tư phát triển của chúng ta lại rất lớn, nhất là phát triển hạ tầng, đổi mới công nghệ. Sáu là: Các nhà đầu tư, các nhà tài trợ nước ngoài vẫn tin tưởng vào triển vọng phát triển của đất nước ta, vẫn coi Việt Nam là điểm đến an toàn và hấp dẫn... Đặc biệt về lợi thế thị trường nội địa nước ta với gần 87 triệu dân có thu nhập bình quân đầu người khoảng 17 triệu đồng/năm (tương đương 1.000 USD) là một thị trường khá lớn, các doanh nghiệp nước ngoài trong đó có nhiều tập đoàn xuyên quốc gia đang rất quan tâm khai thác, nhất là từ đầu năm 2009 chúng ta thực hiện mở cửa dịch vụ phân phối theo cam kết với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Về mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế - xã hội năm 2009, Thủ tướng nêu rõ Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra: “Tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, ổn định kinh tế vi mô, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bền vững, chủ động ngăn ngừa suy giảm, bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế một cách chủ động và hiệu quả; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010”. Đó cũng chính là nhiệm vụ chính trị của toàn dân ta đối với đất nước, đồng tâm, đồng thuận, đồng hành cùng Chính phủ bước vào năm 2009, phát huy các nhân tố thuận lợi cơ bản, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tận dụng thời cơ để giành thắng lợi mới.

 
Để chuyển hóa những mục tiêu tổng quát này thành hiện thực khả thi, Chính phủ đã đề ra 5 nhóm giải pháp đồng bộ mang tính quyết sách để chủ động đối ứng với sự tác động khó lường hết trước cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới mang tính toàn cầu chưa rõ điểm dừng, 5 nhóm giải pháp đồng bộ đó là:

Tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và xuất khẩu - là giải pháp cơ bản hàng đầu. Huy động các nguồn lực để kích cầu đầu tư và tiêu dùng - trong đó có gói kích cầu 6 tỷ USD để hỗ trợ cho doanh nghiệp không phân biệt thành phần kinh tế. Bảo đảm an sinh xã hội và đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo - đây là lĩnh vực được Đảng, Nhà nước ta quan tâm không chỉ trong điều kiện lạm phát cao, mà càng... đặc biệt quan tâm trước nguy cơ suy giảm tăng trưởng, tác động tiêu cực đến việc làm và thu nhập của người lao động. Thực hiện chính sách tiền tệ và tài chính tích cực hiệu quả - có vai trò quyết định duy trì, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu, kích cầu đầu tư và tiêu dùng, bảo đảm an sinh xã hội. Tập trung điều hành quyết liệt, phù hợp với thực tế tình hình - là yếu tố quyết định thắng lợi.

Thông điệp của Chính phủ gửi tới nhân dân ta trước thềm năm mới với sự khẳng định: Năm 2009 sẽ là một năm với nhiều khó khăn, thách thức rất lớn trong tiến trình phát triển đất nước ta. Nhưng chúng ta tin tưởng vững chắc rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và sự đoàn kết nhất trí, chung sức, chung lòng của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân toàn quân, nhất định chúng ta sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Quốc hội đã đề ra cho năm 2009.

Với giới truyền thông báo chí, Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác thông tin tuyên truyền để nhân dân rõ tình hình và nhiệm vụ của đất nước, tạo sự thống nhất đồng thuận xã hội. Các cơ quan Nhà nước chủ động cung cấp thông tin, công khai minh mạch về chính sách, các cơ quan báo chí đưa tin chính xác vì lợi ích của sự phát triển đất nước.

Bùi Đình Nguyên (lược ghi)


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn