Hà Nội

Khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

09-10-2016 3:48 PM | Xã hội

SKĐS - Sáng ngày 9/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã chính thức khai mạc tại Hà Nội.

hoi nghi trung uong 4Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị.         Ảnh: TTX

 

Sáng ngày 9/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Tại Hội nghị này, Trung ương sẽ thảo luận, cho ý kiến về một số vấn đề về tình hình KT-XH năm 2016, dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017; một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và một số vấn đề quan trọng khác. Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, những nội dung trình Hội nghị Trung ương lần này là những vấn đề rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, bao gồm cả việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển KT-XH và việc thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án, dự thảo các nghị quyết, kết luận của Trung ương và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

hoi nghi trung uong 4Toàn cảnh phiên khai mạc hội nghị.           Ảnh: TTX


TS
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH