khả năng miễn dịch ở người đã mắc COVID-19 kéo dài tới 13 tháng sau khi nhiễm bệnh

Khả năng tạo miễn dịch mạnh mẽ ở những người đã mắc COVID-19

Khả năng tạo miễn dịch mạnh mẽ ở những người đã mắc COVID-19

Thông tin dược học - 15/06/2021 21:31

SKĐS - Một số nghiên cứu của Pháp và Hoa Kỳ đã cho thấy khả năng miễn dịch ở những người đã từng mắc COVID-19 có thể tồn tại ít nhất một năm sau khi nhiễm bệnh, hoặc thậm chí trong vài năm.