Hà Nội

kéo đâm xuyên phổi

Cấp cứu thành công một ca tai nạn bị kéo đâm xuyên phổi, xuyên tim

Cấp cứu thành công một ca tai nạn bị kéo đâm xuyên phổi, xuyên tim

Camera bệnh viện - 04/07/2019 09:46

SKĐS - Theo thông tin từ Trung tâm tim mạch (Bệnh viện Đà Nẵng), các bác sĩ vừa cấp cứu thành công một ca tai nạn bị kéo đâm xuyên phổi, xuyên tim.