kênh mương ô nhiễm

Người dân "than trời" vì mương thoát nước ô nhiễm chảy lộ thiên

Người dân "than trời" vì mương thoát nước ô nhiễm chảy lộ thiên

Xã hội - 11/05/2023 16:42

SKĐS - Những đoạn kênh, mương lộ thiên đen ngòm, ô nhiễm, bốc mùi hôi thối chảy khắp các ngõ ngách của Thủ đô đang "tra tấn" người dân cả về sức khỏe thể chất và tinh thần.