kế hoạch hành động

Hiện trạng sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em vùng dân tộc thiểu số

Hiện trạng sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em vùng dân tộc thiểu số

Sức khỏe sinh sản - 12/12/2022 17:36

SKĐS - Bên cạnh những thành tựu đạt được, vẫn còn tồn tại sự khác biệt về chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em giữa người Kinh và các dân tộc thiểu số.