Hà Nội

kế hoạch chuyển đổi số ngành dược

Lễ công bố số hóa và kế hoạch chuyển đổi số ngành dược

Lễ công bố số hóa và kế hoạch chuyển đổi số ngành dược

Tin nóng y tế - 13/08/2020 17:21

SKĐS - Sáng 13/8/2020, tại Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã tổ chức Lễ Công bố số hóa và kế hoạch chuyển đổi số ngành Dược.