Infographic:Đàn ông ngoại tình vì muốn... "chuyện ấy" đa dạng hơn?

08-06-2014 8:00 AM | Giới tính

Ai hay ngoại tình và có thường xuyên không? Dưới đây là một số điều có thể bạn sẽ muốn tham khảo.

Ai hay ngoại tình và có thường xuyên không? Dưới đây là một số điều có thể bạn sẽ muốn tham khảo.

 


Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH