Hà Nội

[Infographic] Hướng dẫn tạm thời các biện pháp chuyên môn y tế 'thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19'

20-10-2021 11:53 AM | Y tế

SKĐS - Infographic xây dựng theo các nội dung chính của Quyết định 4800/QĐ-BYT, Hướng dẫn tạm thời các biện pháp chuyên môn y tế 'thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19'

[Infographic] – Hướng dẫn của Bộ Y tế về xét nghiệm COVID-19 để "thích ứng an toàn, linh hoạt"[Infographic] – Hướng dẫn của Bộ Y tế về xét nghiệm COVID-19 để 'thích ứng an toàn, linh hoạt'

SKĐS - Bộ Y tế đã ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

Thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 hướng dẫn tạm thời các biện pháp chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

Infographic_Tiêu chí đánh giá cấp dộ dịch

Infographic_Tiêu chí đánh giá cấp dộ dịch

Infographic_Phân loại và điều chỉnh cấp độ dịch

Infographic_Phân loại và điều chỉnh cấp độ dịch

Infographic_Chuẩn bị năng lực ứng phó với dịch COVID-19 (theo Nghị quyết 128)

Infographic_Chuẩn bị năng lực ứng phó với dịch COVID-19 (theo Nghị quyết 128)

Infographic_Hướng dẫn xét nghiệm 'thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19'

Infographic_Hướng dẫn xét nghiệm 'thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19'

Infographic_Hướng dẫn Tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và Điều trị F0

Infographic_Hướng dẫn Tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và Điều trị F0

Infographic_Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ

Infographic_Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ

Xem thêm video đang được quan tâm:

6 biện pháp đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

PV
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH