in 3D bộ phận cơ thể người

Máy in 3D bộ phận cơ thể người trên vũ trụ

Máy in 3D bộ phận cơ thể người trên vũ trụ

Thông tin dược học - 28/08/2019 14:04

SKĐS - Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA) đang tiến hành nhiều thí nghiệm trong sứ mệnh Beyond ở phòng thí nghiệm Columbus trên trạm vũ trụ quốc tế (ISS).