iều trị HIV

Ứng dụng mới giúp quản lý xuyên suốt quá trình điều trị HIV/AIDS tại Việt Nam

Ứng dụng mới giúp quản lý xuyên suốt quá trình điều trị HIV/AIDS tại Việt Nam

Tin nóng y tế - 04/05/2021 14:00

SKĐS - Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới (WHO) Việt Nam là một trong số ít các quốc gia trong khu vực Thái Bình Dương có tốc độ bao phủ thuốc điều trị dành cho người bị nhiễm HIV (ARV) tăng đáng kể.