Huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19 được Quốc hội lựa chọn giám sát

19-04-2022 3:12 PM | Thời sự

SKĐS - Ngày 19/4, UBTVQH đã thống nhất lựa chọn 4 chuyên đề giám sát năm 2023, trong đó có việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Quốc hội ban hành 2 Nghị quyết quan trọng, tác động trực tiếp đến người dânQuốc hội ban hành 2 Nghị quyết quan trọng, tác động trực tiếp đến người dân

SKĐS - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, kết thúc Phiên họp thứ 9 của UBTVQH đã xem xét, ban hành 2 Nghị quyết rất quan trọng, đó là giảm thuế BVMT đối với xăng, dầu và tăng thêm giờ làm việc trong 1 tháng, 1 năm của người lao động.

Ngày 19/4, tiếp tục Chương trình Phiên họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, UBTVQH năm 2023 trên cơ sở đề xuất của 69/77 cơ quan, ý kiến, kiến nghị của cử tri và tình hình thực tế, Tổng Thư ký Quốc hội đã dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, UBTVQH năm 2023 gửi xin ý kiến Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các Ban của UBTVQH.

Huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19 được Quốc hội lựa chọn giám sát  - Ảnh 2.

Toàn cảnh phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 19/4.

Tại phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, về cơ bản, các ý kiến nhất trí với dự kiến nội dung chương trình. Ngoài ra, có ý kiến đề nghị cân nhắc bổ sung, điều chỉnh thời gian UBTVQH xem xét một số nội dung về: tài chính, quyết toán ngân sách nhà nước, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

Huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19 được Quốc hội lựa chọn giám sát  - Ảnh 3.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường.

Về tổng hợp chuyên đề giám sát của các cơ quan, căn cứ vào tiêu chí lựa chọn cũng như qua nghiên cứu kiến nghị của cử tri, điểm báo, qua rà soát các nội dung đã thực hiện và cân đối các lĩnh vực, Tổng Thư ký Quốc hội đã dự kiến, đề xuất 6 chuyên đề để xin ý kiến Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các Ban của UBTVQH.

Về tổng hợp kết quả lựa chọn chuyên đề giám sát của Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban và các Ban, căn cứ kết quả lựa chọn chuyên đề giám sát của Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, các Ban, Tổng Thư ký Quốc hội đã tổng hợp việc lựa chọn chuyên đề giám sát theo thứ tự từ cao xuống thấp.

Huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19 được Quốc hội lựa chọn giám sát  - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương.

Kết luận nội dung làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, về cơ bản UBTVQH nhất trí với báo cáo về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, UBTVQH năm 2023 do Tổng thư ký Quốc hội trình.

Thông qua việc biểu quyết lựa chọn chuyên đề, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, UBTVQH thống nhất lựa chọn 4 chuyên đề giám sát, bao gồm:

Chuyên đề 1: Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Chuyên đề 2: Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030).

Chuyên đề 3: Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Chuyên đề 4: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nguồn năng lượng tái tạo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội trên cơ sở thảo luận của UBTVQH tiếp tục phối hợp các cơ quan liên quan chuẩn bị hoàn thiện các văn bản về tên chuyên đề, phạm vi giám sát của từng chuyên đề. Đồng thời, chuẩn bị theo 2 hướng: Trình Quốc hội biểu quyết thông qua gồm cả thành lập Đoàn giám sát cũng như chương trình, kế hoạch và đề cương chi tiết giám sát; Quốc hội chỉ quyết định thành lập Đoàn giám sát còn lại ủy quyền cho UBTVQH xác định đề cương, kế hoạch chi tiết.

Xem thêm video đang được quan tâm:

WHO tiết lộ số ca tử vong vì Covid-19 thực tế lên đến hơn 15 triệu? | SKĐS


Lê Bảo
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH