Hướng về nguồn cội

Người dân cả nước hướng về nguồn cội của Dân tộc

Người dân cả nước hướng về nguồn cội của Dân tộc

Thời sự - 10/04/2022 06:17

SKĐS - "Linh thiêng nguồn cội, Đất Tổ Hùng Vương" là chủ đề của Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2022 được tỉnh Phú Thọ tổ chức gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.