Hà Nội

Hương Sen spa

Hương Sen hợp tác với Đông trùng hạ thảo BIOFUN, chăm sóc sức khỏe cho người Việt

Hương Sen hợp tác với Đông trùng hạ thảo BIOFUN, chăm sóc sức khỏe cho người Việt

Khỏe - Đẹp - 03/12/2019 16:41

SKĐS - Thương hiệu Hương Sen Healthcare Center tận tâm với sứ mệnh nâng cao sức khỏe con người thông qua việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ tiêu chuẩn, thỏa mãn ước vọng vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn trên cơ sở phát huy những tinh hoa sẵn có của nền y học dân tộc. Sự hợp tác với thương hiệu Đông trùng hạ thảo BIOFUN sẽ là bước tiến mới, tạo ra những giá trị mới, sản phẩm phù hợp với nhu cầu phục hồi thể trạng, phòng ngừa và điều trị bệnh tật dành cho khách hàng.