Hướng đến 100% người dân vùng biển, đảo có thẻ Bảo hiểm y tế

12-10-2016 12:01 PM | Xã hội

SKĐS - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 317/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Phát triển y tế biển đảo Việt Nam đến năm 2020”.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 317/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Phát triển y tế biển đảo Việt Nam đến năm 2020”.

Theo Kế hoạch, trong giai đoạn 2016-2020, ngành BHXH đặt mục tiêu bảo đảm 100% người dân sinh sống ở vùng biển đảo có thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT); được tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế cho nhu cầu cấp cứu, khám chữa bệnh (KCB) và nâng cao sức khỏe, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; đảo đảm nguồn kinh phí KCB BHYT kịp thời cho khu vực biển đảo và khả năng cân đối quỹ KCB BHYT.

Để đạt được những mục tiêu này, BHXH Việt Nam đưa ra một số giải pháp thực hiện. Giải pháp đầu tiên là xây dựng và hoàn thiện chính sách BHYT. Theo đó, BHXH Việt Nam sẽ tham mưu đề xuất và phối hợp với các bộ, ngành trong xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về BHYT cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến khu vực biển đảo, bảo đảm thuận lợi trong công tác thu và cấp thẻ BHYT đối với người dân đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo; thủ tục KCB đơn giản, thuận tiện; đảm bảo quyền lợi KCB BHYT và khả năng cân đối quỹ BHYT.

Tiếp theo là tăng tỉ lệ bao phủ BHYT tại xã đảo, huyện đảo. Theo đó, đối với nhóm đối tượng là người lao động trong các doanh nghiệp, thực hiện thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT ở các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm; rà soát đối với các đơn vị chưa tham gia hoặc tham gia BHYT chưa đầy đủ để thực hiện thu và cấp thẻ BHYT. Đối với nhóm đối tượng do quỹ BHXH đóng, thực hiện rà soát để đảm bảo 100% đối tượng có thẻ BHYT. Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, hướng dẫn cha mẹ, người giám hộ về quyền được cấp thẻ BHYT cùng với Giấy khai sinh và đăng ký thường trú; quyền lợi về đăng ký nơi KCB ban đầu và KCB của trẻ em dưới 6 tuổi.

Đối với các nhóm đối tượng khác được ngân sách nhà nước đóng, ngoài nhóm người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo, phối hợp với đơn vị quản lý đối tượng trong việc rà soát, lập danh sách cấp thẻ BHYT để tránh cấp trùng hoặc bỏ sót đối tượng; đảm bảo 100% đối tượng được cấp thẻ BHYT.

Đối với nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng và nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình: Hướng dẫn chuyển đổi đối tượng thuộc các nhóm này sang nhóm người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo đúng quy định của Luật BHYT; đảm bảo 100% đối tượng được cấp thẻ BHYT.

Tiếp đến là giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHYT. Theo đó, cơ quan BHXH sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chính sách, pháp luật về BHYT mang tính đặc thù cho đối tượng sinh sống tại xã đảo, huyện đảo.

Việc đảm bảo quyền lợi KCB BHYT cũng được chú trọng qua việc hướng dẫn người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo được đăng ký KCB ban đầu tại một cơ sở KCB thuận lợi nhất trên đất liền nếu trên các xã đảo, huyện đảo không có cơ sở KCB tuyến xã, huyện, tỉnh và Trung ương theo đúng quy định. Hướng dẫn người dân được thông tuyến KCB BHYT tại bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương theo đúng quy định của Luật BHYT; Hướng dẫn người dân được hưởng chi phí vận chuyển từ tuyến huyện đảo lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam cũng đẩy mạnh việc cân đối và bảo toàn Quỹ BHYT theo hướng tăng cường công tác giám định BHYT cả về số lượng và chất lượng; đổi mới phương pháp giám định theo hướng giám định tập trung và mở rộng thực hiện giám định hồ sơ thanh toán chi phí KCB BHYT theo tỉ lệ; tăng cường ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin trong giám định BHYT...


Mai Lan
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH